Vi utför utredning och behandling av hälta. Om din katt haltar tyder det på att det gör ont att belasta en tass eller ett ben. Det är ovanligt att katten visar att hen har ont genom att exempelvis gnälla eller pipa. Det kan finnas många orsaker till hälta, som sår och infektioner, stukningar och skador i leder, artros, benbrott med mera.

Symptom och utredning

Om din katt har mycket ont kan hen behöva få en injektion med smärtlindrande och lugnande medicin för att vi ska få undersöka vad som orsakar problemet och kunna behandla det. I vissa fall behövs röntgen för att en diagnos ska kunna fastställas och en lämplig behandling ordineras.

Det är vanligt att äldre katter har ont i flera leder eller ben samtidigt. Då är hälta inte det vanliga symtomet utan att katten generellt rör sig långsammare och inte är lika aktiv som tidigare. Ibland ses stelhet i rörelserna. Du kan också se att katten tvekar att hoppa upp till platser där hen tidigare hoppat upp utan problem. Medan det hos hundar är vanligt med ökad flåsighet vid smärta brukar en katt ofta dra sig undan och gömma sig. Tecken på kronisk smärta kan vara att katten sover väldigt mycket.