ULTRALJUD

Ultraljud är ett bra komplement till röntgen eftersom tekniken ger möjlighet att se insidan av kattens mjukdelar och organ. Tillsammans ger teknikerna en helhetsbild som ligger till grund för diagnostik och behandling. Ultraljudsundersökning kräver en specialutbildad veterinär och här på kliniken kommer vi framför allt att använda ultraljudsdiagnostik för dräktighetskontroll och mycket enkla undersökningar. Vi använder också ultraljud vid urinprovstagning direkt från urinblåsan (s.k. cystocentes), vilket bl.a. krävs vid misstanke om urinvägsinfektion. För mer omfattande undersökningar remitterar vi till specialist.

 

Inför ultraljudsundersökningen

Det kan hända att vissa förberedelser behövs, tex. att din katt ska vara fastande inför undersökningen eller inte ha kissat på några timmar. Vi informerar förstås om vilka förberedelser som gäller just din katt i samband med bokningen.

Hur går en ultraljudsundersökning till?

Undersökningen brukar ta ca 10-30 minuter beror på vilken sorts undersökning som ska göras. Katten kommer under tiden att ligga i en specialutformad madrass och du och en sköterska hjälps åt att hålla din katt. Du kommer därför att närvara under hela undersökningen.

Vi rakar området som ska undersökas för att det inte ska finnas någon luft mellan proben (det instrument som veterinären använder sig av vid undersökningen) och huden.

Oftast går det bra att ultraljuda katten i vaket tillstånd men ibland kan det vara nödvändigt att ge lite lugnande preparat, sk. sedering, för att bilderna ska bli optimala. Att katten ligger stilla gör att undersökningen går fortare så att din katt blir mindre stressad.

Inför sedering undersöks din katt alltid av veterinär som bedömer om det föreligger någon ökad risk för kattens hälsa. Ibland kan ett blodprov behövas för en korrekt riskbedömning. För att katten ska kunna få lugnande behöver han/hon vara fastande sedan 6 timmar. Vatten går bra att ge.

Om din katt fått lugnande kommer han/hon få en uppvakningsspruta när undersökningen är klar. Ofta vaknar katten inom några minuter och ni stannar kvar tills du och vi är bekväma med att låta er gå hem. Katten kan vara lite dåsig i några timmar efter uppvaket och kan även bli trött igen när ni kommer hem; avvakta med mat och vatten tills han/hon är helt vaken och börja gärna med en mindre portion mat. Tyvärr kan det lugnande preparatet göra att katten mår illa och till och med kräkas så det är inte säkert att han/hon har aptit när ni kommer hem.

Kontakta oss

 

Om du vill boka tid eller få rådgivning ring oss på 08-27 70 07 

Vi svarar så fort vi kan på e-post som skickas via det här formuläret.

 

Stockholms Kattklinik

Org nr 556411-7496 Stockholms Djurklinik, registred trademark