VACCINATION

Vad vi vaccinerar mot

I Sverige vaccineras katter framför allt mot kattpest (parvovirus) och kattsnuva (rhinotrakeit/herpes- och calicivirus) som ingår i det s.k. basvaccinet. Inför utlandsvistelse krävs även nästan alltid vaccination mot rabies. Utöver basvaccin och rabiesvaccin erbjuder vi tilläggsvaccin mot FIV/FeLV och Klamydia.

Hur ofta ska min katt vaccineras?

Katter ska vaccineras med Nobivac Tricat Novum Vet alternativt Purevax RCP vid

  • 8 veckors ålder
  • 12 veckors ålder
  • 1 års ålder

Därefter anpassas vaccinationen utifrån smittorisken:

  • Strikta innekatter som bor själva eller i en fast kattgrupp vaccineras vart tredje år mot kattpest.
  • Katter som träffar nya katter (utekatter, hos uppfödare, på utställningar, hos fodervärd, på pensionat osv.) behöver dessutom vaccineras årligen mot kattsnuva.

 

Svårt att hålla reda på när det är vaccinationsdags?
Inga problem. Våra besökare får alltid påminnelse via sms eller brev när det är dags att fylla på vaccinet (bortsett från rabies eftersom reglerna ändras emellanåt, Jordbruksverket har mer information om detta). Är du osäker på hur lång tid det ska gå mellan vaccinationerna är du alltid välkommen att kontakta oss!

 

Vaccin för skydd under utlandsvistelsen

Ska du resa utomlands med din katt? Ring oss på 08-27 70 07 så tar vi reda på vad som gäller för just din katt. Tänk på att vara ute i god tid då rabiesvaccination måste ges 21 dagar före avresa! Du måste också ha ett pass för husdjur.

 

Biverkningar av vaccination

Alla vaccin kan ge biverkningar och även hos individer som är vaccinerade tidigare. De vanligaste biverkningarna hos katt är ofta övergående på ett par dagar och inkluderar kroppstemperaturhöjning (upp till 40ºC. Normal temperatur hos katt är 38-39ºC), nysningar, hosta, nosflöde och en viss slöhet eller minskad aptit. En lätt ömmande svullnad vid injektionsstället kan kvarstå 1-2 veckor efter injektionen.

I mycket sällsynta fall kan vaccinet orsaka överkänslighetsreaktioner tex. kräkningar, diarré, andningssvårigheter, kramper och kollaps. Sådana reaktioner inträffar ofta inom ett par timmar efter vaccinationen och kan kräva akutvård. Håll därför extra koll på din katt några timmar efter vaccinationen, utekatter bör hållas inne resten av dagen.

Kontakta oss

 

Om du vill boka tid eller få rådgivning ring oss på 08-27 70 07 

Vi svarar så fort vi kan på e-post som skickas via det här formuläret.

 

Stockholms Kattklinik

Org nr 556411-7496 Stockholms Djurklinik, registred trademark